Lukk

Miljødirektoratets rapport

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima-og miljødepartementet vurdert mulige lokasjoner for et fremtidig behandlingsanlegg og deponi for farlig avfall.

Rapporten ble bestilt av departementet i fjor, og ble offentliggjort 2. mai. Nedenfor har vi samlet noen reaksjoner og kommentarer på rapporten:

«Det er viktig at vi får på plass et nytt deponi for farlig avfall i Norge. Det er like viktig at det stilles strenge krav til hvordan dette deponiet skal drives for å sikre at dette skjer på en sikker måte. Jeg vil sørge for at alle interesserte gis mulighet til å komme med sine synspunkter på rapporten fra Miljødirektoratet».

-Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

«Konklusjonen er i tråd med det vi i Norcem og NOAH tidligere har lagt fram. Rapporten peker på at det er ønskelig med mer kunnskap, og en konsekvensutredning må til. Det er bra at Miljødirektoratet har kommet til samme konklusjon som oss. Nå avventer vi videre saksbehandling i departementet og den videre framdriften i saken»

David Verdú, fabrikksjef Norcem Brevik

 

«Det er omfattende utrednings-arbeid som ligger til grunn for Miljødirektoratets anbefaling, og departementet skal nå vurdere de faglige rådene fra Miljødirektoratet. Alle interesserte vil gis mulighet til å komme med sine synspunkter til Miljødirektoratets rapport. Utover dette kan vi ikke si noe mer om prosess nå»

Jens Frølich, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet

 

«Hvis det er sånn at det best egnede stedet er, og Staten mener at det skal ligge, i Brevik, så har vi en oppgave å gjøre med å få best mulig resultat ut av det. Hvordan man kan tilrettelegge for høyest mulig sikkerhet. Så vil utredningen vise om det er problemstillinger som gjør at det likevel ikke velges Brevik. Det faglig rådet som er kommet nå, helt uavhengig av de rapportene som NOAH har fått laget peker jo i akkurat samme retning, så det er vel kanskje vanskelig å unndra seg den fagutredningen som er kommet på plass.

Dette er et resultat av den avfallsstrategien som Stortinget har vedatt. Om regjeringen kommer med et ønske om Brevik så kan Stortinget når som helst overprøve det hvis de finner det riktig.

Petter Ellefsen, Porsgrunn Høyre

 

«- Det nye deponiet blir lukka inne i ei gruve, men eksempelet viser hvor galt det kan gå når avfall ikke håndteres bra nok. Informasjon om hvor avfallet kommer fra, og hva det består av, må være tydelig og åpen. Konsekvensutredning og overvåkning må gjøres av en uavhengig aktør, ikke avfallsselskapet som skal tjene penger på deponiet.»

Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom