Lukk

Avfall fra både kjøkkenbenken og industrien

Avfallet som skal behandles kommer i hovedsak fra forbrenning av restavfall fra husholdninger og fra industrien.

Restene av forbrenningen av blant annet vanlig husholdningsavfall, er aske som inneholder en liten andel tungmetaller. Asken må derfor behandles og deponeres på en sikker måte for å hindre at tungmetaller kommer ut i naturen.

Behandlingsanlegget i Brevik vil være en viktig del av infrastrukturen i norsk miljøindustri. Hvis Norge fortsatt skal ha industrivirksomhet og et forbrukersamfunn, må det alltid finnes gode løsninger for å håndtere og behandle industriavfallet.

Stabil gipsmasse

I Brevik skal syre fra industriproduksjon nøytraliseres med basisk aske fra forbrenning av restavfall. Denne prosessen gir en stabil gipsmasse.

Industribedriften Kronos Titan AS i Fredrikstad er et godt eksempel på en avfallsprodusent. Fabrikken produserer pigmenter som brukes i mange forskjellige nyttige produkter. Et restprodukt fra produksjonen er svovelsyre.

Syren er utvannet og inneholder 75 prosent vann når den leveres til behandling. Den regnes likevel som farlig avfall og må nøytraliseres.

Den uttynnede syren ble i mange tiår blitt sluppet ut i elven utenfor fabrikken. De siste tiårene er imidlertid syren blitt nøytralisert ved NOAHs anlegg på Langøya.