Lukk

Slik behandler NOAH avfallet

NOAHs prosess nøytraliserer syre med aske. Gjennom en enkel kjemisk prosess dannes det en gips som ikke utgjør en risiko for omgivelsene.

På Langøya deponeres gipsen i friluft. Behandlingsprosessen for det farlige avfallet vil bli justert for deponering under bakken i Brevik.

Prinsippene i prosessene er likevel de samme. Syre og aske blandes for å nøytralisere hverandre. Resultatet er en fuktig gipsblanding som kalles gipsslurry. Når denne stivner og blir hard er den stabil, binder tungmetallene og er ufarlig for omgivelsene. Det nye friområdet på Langøya vil delvis bli anlagt over gipsen.

Prosessen i Brevik justeres blant annet ved at gipsen blir hydraulisk presset. Slik presses mesteparten av vannet ut av gipsen. Det blåses også varm luft gjennom gipsen for å redusere fuktigheten ytterligere. Gipsen som skal deponeres i gruvene inneholder 70 % tørrstoff.

Unngår gass

I prosessen på Langøya dannes det noe hydrogengass. Dette er uproblematisk når deponering skjer i åpne brudd. Vi har utviklet en prosess som i lukket berggrunn (gruver) er gassfri. Det er en forutsetning for sluttdeponering i Brevik.