Lukk

Tett fjell og stor kapasitet

Dalen gruver er godt egnet til å deponere farlig avfall fra behandlingsanlegget til NOAH. Bergarten i gruva og behandlingsmetoden gir til sammen en trygg deponering av det stabiliserte avfallet.

Dalen gruver er godt egnet til å deponere farlig avfall fra behandlingsanlegget til NOAH. Bergarten i gruven og behandlingsmetoden gir til sammen en trygg deponering av det stabiliserte avfallet.

Undersøkelser gjennomført av Norges Geotekniske Institutt (NGI) viser at gruvene er godt egnet til lagring av avfallsgips. Simuleringer av mulige jordskjelv viser også at et skjelv vil ha liten effekt på gruvene.

Stort volum

Størrelsen på gruvene er også en fordel. Gruvene i Brevik er svært store og gruvegangene er til sammen nærmere 250 kilometer. To busser kan passere hverandre i gruvene. Norcem har gjennom sin virksomhet bygget opp stor kunnskap om gruvene og forholdene i de lange gruvegangene. Den enorme størrelsen gjør at gruvene kan brukes som deponi i nesten 30 år fremover.

Egnet for deponering

Før NOAH begynte å bruke flyveaske for å nøytralisere syren fra Kronos Titan AS i Fredrikstad, ble det brukt kalkstein i prosessen. Det er samme bergart som er tatt ut av fjellet i Dalen i nesten 100 år. Kalksteinen er basisk, akkurat som avfallsgipsen. Gipsen og kalkfjellet vil derfor ikke reagere eller påvirke hverandre i gruven. Det gjør at deponeringen blir stabil.

Bortsett fra enkelte forkastninger er kalksteinen i området tett med få sprekker, og moderat innsig av vann. Vannet som kommer inn i gruven vil bringe med seg kalk. Vannet skal samles og brukes i avfallsbehandlingsprosessen. Etterpå blir alt vann renset før det slippes ut.

NOAH har lang erfaring med rensing av vann gjennom virksomheten på Langøya. Etterhvert som gruven fylles opp, vil innsiget av vann reduseres på grunn av utlikning av trykket innenfor og utenfor gruva.