Lukk

NOAH er i verdenstoppen

NOAH har gjennom virksomheten på Langøya utviklet en effektiv og sikker måte for å nøytralisere uorganisk farlig avfall.

Behandlingen av uorganisk farlig avfall krever kompetanse og teknologi. I over 25 år på Langøya har NOAH utviklet behandlingsprosessen som av EU per i dag beskrives som «best tilgjengelige teknikk» for å håndtere uorganisk farlig avfall.

NOAH jobber kontinuerlig med å videreutvikle behandlingsprosessen for å tilpasse den nye avfallsstrømmer. I starten ble det brukt kalkstein for å nøytralisere den fortynnede svovelsyren. Ved å bytte ut kalkstein med flyveaske tok man samtidig hånd om et avfallsproblem, Miljøgifter blir stabilisert i sluttproduktet.

Gjennom målrettet forskning og utvikling har NOAH nå tilpasset prosessen slik at den er egnet for lukkede bergrom som i gruvene i Brevik. Prosessen er den samme, men endret slik at den ikke utvikler gasser etter at avfallet er behandlet.

Ved etablering i Brevik vil vi bygge videre på og beholde den kompetansen som allerede finnes rundt driften av gruven. Gjennom mange år er det bygget opp et solid kompetansemiljø rundt gruvene. Dette miljøet vil være viktig i etableringen og driften av behandlingsanlegget og deponiet.