Lukk

NOAHs etablering bidrar til lokal vekst

Etableringen av NOAH i Brevik vil ved oppstart gi mellom 70 og 100 nye arbeidsplasser og store positive økonomiske ringvirkninger.

Det er alltid vanskelig å beregne effektene av en bedriftsetablering. En bedrift bidrar med arbeidsplasser, skatteinntekter og økt handel i den lokale handelsstanden.
Det er utarbeidet et ringvirkningsregnskap for NOAHs virksomhet på Langøya. Situasjonen i Brevik er litt annerledes, men det er grunn til å tro at tallene er noenlunde overførbare.

Økte inntekter

NOAHs virksomhet og de ansatte ved anlegget bidro lokalt i Vestfold med over 131 millioner kroner i 2014. Dette er skatter, avgifter og handel i det lokale næringslivet.

Boligprisene

Det er lite som tilsier at boligprisene i Brevik skulle bli påvirket av NOAHs etablering. Det vi iallfall vet er at prisutviklingen på boliger i Holmestrand har ikke hatt en dårligere utvikling enn nabokommunene i de årene vi har vært i drift.

Omdømme

Grenlandsområdet har en lang og stolt industrihistorie. Regionen vil alltid bli forbundet med industrivirksomhet og det er vår klar målsetning at NOAHs eventuelle etablering i Brevik skal bidra positivt til at regionen styrker sin posisjon og omdømme.