Et sikkert anlegg

Det er gjort en lang rekke undersøkelser om bruk av gruvene i Brevik til deponi. Den samlede konklusjonen er at det vil bli et sikkert anlegg, med liten risiko for utslipp og ulykker.

Les mer om det sikre anlegget ➞

Hvorfor er gruven egnet?

Dalen gruver er godt egnet til å deponere farlig avfall fra behandlingsanlegget til NOAH. Bergarten i gruva og behandlingsmetoden gir til sammen en trygg deponering av det stabiliserte avfallet.

Les mer om hvorfor gruven er egnet ➞

Slik behandler NOAH avfallet

NOAHs prosess nøytraliserer syre med aske. Gjennom en enkel kjemisk prosess dannes det en gips som ikke utgjør en risiko for omgivelsene.

Les mer om NOAHS prosess ➞

Forskning og utvikling i NOAH

NOAH utvikler teknologi for å fange CO2 i flyveaske. Et prøveprosjekt i Brevik har så langt vist gode resultater.

Les mer om NOAHs forskning og utvikling ➞

Norges internasjonale forpliktelser

Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å behandle eget farlig avfall.

Les mer om Norges forpliktelser ➞